Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran


Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran va néixer com a estratègia per millorar l’eficàcia dels museus i equipaments patrimonials d’aquest territori i amb l’objectiu clar de buscar mecanismes per impulsar polítiques de cooperació. Pretén potenciar les dinàmiques compartides, transversals, de consens i amb un important grau de planificació i disseny previ.


Volem arribar a ser un conjunt plenament articulat i participatiu, una eina de treball que ajudi a millorar diferents aspectes i generi noves dinàmiques entre els museus i equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i l’Aran.


Seguint aquesta voluntat, la Xarxa neix com a fruit de la col·laboració i el consens entre diverses administracions i desenvolupa les seves activitats basant-se en quatre eixos principals:

  • Assessorament i formació tècnica
  • Promoció i visibilitat de la Xarxa i els seus integrants
  • Reforçament dels museus i equipaments patrimonials
  • Defensa del patrimoni

Fins ara hem desenvolupat cursos i jornades, treballat en diferents estratègies de difusió, realitzat assessoraments i pres posició en diversos temes que afecten directament el patrimoni. Si voleu saber-ne més, no dubteu a contactar-nos!